Boks clinics voor scholen & BSO!

Verbinding en grenzen verleggen,

Geestelijk en lichamelijk een uitlaatklep!

Fysiek bewegen op spelende wijze. Sport en spel voor teamontwikkeling, teambuilding, bewustzijn en veel plezier met daarbij het opbouwen van zelfvertrouwen en het aanleren van zelfverdediging.

Basisscholen en Voortgezet onderwijs

Basisscholen

Wij bieden clinics aan groep vijf tot groep acht. In deze clinics zal er een combinatie van boksen, sport en spel en Rots en Water worden ingezet voor een leuke, uitdagende training aangepast voor de leeftijd van de kinderen. Voor kinderen vanaf negen jaar is boksen een zeer geschikt middel om te gebruiken om ze te leren samen te werken, rekening te houden met elkaar, grenzen aan te geven en te voelen hoe sterk ze zijn. In groep acht en in de brugklas moeten kinderen omgaan met veel veranderingen en zichzelf staande weten te houden. Boksen zorgt ervoor dat kinderen zich onderling verbonden voelen en hierdoor respectvol met elkaar om gaan. Voor kinderen in de leeftijd 9 tot 12 jaar is het heel belangrijk om weerbaar en assertief te worden en het empatisch vermogen te ontwikkelen, iets wat spelenderwijs vanzelf wordt aangenomen tijdens het fysieke bewegen samen. Wij raden dan ook aan om een lessenreeks van minimaal 6 lessen van een uur aan te bieden. De kinderen die enthousiast zijn, hebben de mogelijkheid om in te stromen in ons structurele aanbod voor kinderen.

 

Neem contact met ons op en wij denken graag met jou mee voor een passend aanbod!

 • Samen spelen, samen werken, samen sporten, samen leven, samen plezier hebben
 • Coördinatie, balans, stevig staan
 • Weerbaarheid, assertiviteit, grenzen aangeven
 • Veiligheid staat hoog in het vaandel (geen sparring!)
 • Grenzen verleggen
 • Rekening houden met lichamelijke groei en ontwikkelingsfase 

 

Voortgezet onderwijs

Voor het VO kunnen wij een enkele clinic aanbieden, een reeks van enkele lessen of een structureel aanbod voor een semester/schooljaar. Zeker in deze veranderende omgeving waarbij de maatschappij steeds individueler wordt, er veel prestaties worden verwacht en er een overkill is aan informatie en prikkels is het voor de jeugd belangrijk om samen te sporten waarbij er aandacht is voor jezelf en voor de ander. De lessen zijn (inter)actief, uitdagend en een perfect onderdeel voor de sport oriëntatie van de jeugd. Wij bieden de mogelijkheid om in de gymzaal, op een sportveld te trainen. In de bokslessen waarbij er aandacht is voor de techniek en tactiek van de bokssport wordt er gewerkt aan coördinatie, conditie, kracht, snelheid, lenigheid waarbij wij de leerlingen uitdagen om hun grenzen (fysiek en mentaal) te verleggen. Uit onze ervaring weten wij dat het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de jongeren na enkele lessen al duidelijk hoger is en er na een serie van lessen beter wordt samengeleefd. Indien gewenst kan er ook een onderdeel worden toegevoegd met thema’s als anti-pesten, omgaan met groepsdruk, zelfverdediging etc.

 

Neem contact met ons op en wij denken graag met jou mee voor een passend aanbod! 

 • Echt leren boksen
 • Sport oriëntatie, kennismaken met vechtsport
 • Uitdaging in vinden en aangeven grenzen en leren incasseren
 • Veiligheid, discipline en respect
 • Mogelijkheid tot thema’s als pesten, groepsdruk, zelfverdediging etc.

Contactformulier